+982188502800 Info@datistender.com


کارگاه آموزشی مناقصات

۱٫ آشنایی و ارائه توضیحات کامل در خصوص کلمات کلیدی موجود در مناقصات بین‌المللی
۲٫ آشنایی با انواع مناقصات در حوزه بین المللی با ذکر مثال‌های متعدد
۳٫ آشنایی با انواع آگهی مناقصات با ذکر مثال‌های متعدد
۴٫ معرفی بانک ها و موسسات اعتباری تامین کننده مالی مناقصات بین المللی و بررسی صلاحیت شرکت های ایرانی در مناقصات آنها با بررسی بخش صلاحیت‌ها
۵٫ آشنایی کامل با قوانین بانک جهانی (آخرین نسخه) و بررسی دستورالعمل شرکت در مناقصات با ارائه جزییات کامل نکات اجرایی و حقوقی
۶٫ معرفی روش‌های انتخاب مهندسین مشاور در مناقصات بین المللی و نحوه جمع آوری اسناد در مرحله REOI
۷٫ بررسی گام به گام اسناد یک پیش ارزیابی موفق (PQQs) و نکات مربوط به آن (Case Study)
۸٫ نحوه شرکت در مناقصات و همچنین ثبت نام در پرتال مناقصات کشور عمان

کارگاه آموزشی موارد حقوقی مربوط به قراردادهای Joint Venture

۱٫ معرفی شرکت ایتالیایی Crastolla Law Firm توانایی ها و تجربیات

۲٫ آشنایی با قراردادهای Silent & Active در مشارکت با شرکت های بین المللی

۳٫ آشنایی با نحوه اخد کارهای دست دوم از پیمانکاران و مشاوران بین المللی برنده شده در مناقصات بین المللی

۴٫ نحوه مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی جهت مشارکت در یک مناقصه بین المللی

۵٫ نشست پرسش و پاسخ با مدیر عامل شرکت Crastolla Law Firm

سخنرانان سمینار : 

http://datisevent.com