+982188502800 Info@datistender.com

دپارتمان مناقصات بین الملل

 

مهندسین مشاور مناقصه پردازان بین الملل داتیس

خدمات قابل ارائه در حوزه مناقصات بین الملل

 

۱– اعلام مناقصات بین المللی درحوزه‌های مربوط به کشورهای مشترک المنافع (CIS)، بالکان و حوزه خلیج فارس درکلیه زمینه‌های

عمرانی به همراه مشاوره رایگان.

۲تهیه، خرید، بسته بندی و ارسال اسناد مناقصات بین المللی به کارفرمایان در بازارهای هدف.

۳ مشاوره به شرکت‌های عمرانی در خصوص جمع آوری اسناد مناقصات در مرحله پیش ارزیابی (PQQ) زیر نظرکارشناسان مناقصات بین

الملل.

۴-مشاوره به شرکت‌های عمرانی در خصوص جمع آوری اسناد مناقصات یک مرحله ای (IFT) بدون مرحله پیش ارزیابی زیر

نظر کارشناسان با تجربه مناقصات بین الملل.

۵ تهیه و جمع آوری کامل اسناد مناقصات بین المللی مورد نظر شرکت‌های عمرانی توسط کارشناسان با تجربه و متخصص این مهندسین

مشاور.

۶-تهیه و ارائه پیشنهاد فنی برای شرکت های عمرانی در مناقصات بین المللی (Technical).

۷-تهیه و ارائه پیشنهاد مالی برای شرکت های عمرانی در مناقصات بین المللی BOQ)).

۸-بازنگری اسناد مناقصات بین المللی که توسط شرکت‌های عمرانی تهیه شده زیر نظر کارشناسان مناقصات بین الملل این مهندسین

مشاور.

۹-معرفی شرکای خارجی به منظور شرکت در مناقصات بین المللی و داخلی در قالب Joint venture

۱۰-معرفی پیمانکاران دست دوم و محلی در بازارهای هدف.

۱۱-ارائه اطلاعات تاثیر گذار به منظور تصمیم گیری شرکتها از بازارهای هدف.

۱۲-مشاوره در خصوص اخذ ضمانتنامه‌های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت).

۱۳-تهیه و تدوین خدمات مطالعه، طراحی و تهیه رویه ها، فرآیندها و دستورالعمل های مورد نیاز برای حضور در مناقصه های بین المللی.

 

Share This