+982188502800 Info@datistender.com

پرسش های متداول

واژه PQQ مخفف چه کلماتی است؟

PQQ مخفف Pre-Qualification-Questionnaire  به معنی پرسشنامه پیش ارزیابی می باشد که در اغلب مناقصات یک مرحله ای و مناقصات دو مرحله ای از آن استفاده میشود.

واژه ITT مخفف چه کلماتی است؟

 ITT مخفف کلمه  Invition to Tender به معنای دعوت به مناقصه می باشد.که در مناقصات تک مرحله ای و یا در مناقصات دو مرحله ای که مرحله اول آن (PQQ)  با موفقیت سپری شده باشد و نامه دعوت به مناقصه برای مناقصه گر از طرف کارفرما ارسال شود.

واژه BDS و TDS مخفف چه کلماتی است؟

در بعضی از اسناد مناقصات به عنوان Bid Data Sheet و در بعضی دیگر به عنوان Tender Data Sheet اشاره شده است که به مشخصات مربوط به مناقصه حاضر میشود از جمله نام کارفرما-زمان تحویل اسناد-تاریخ بازدید از سایت و …..

واژه BOQ مخفف چه کلماتی است؟

در مناقصاتی که شرکت ها می بایست پیشنهاد مالی ارائه نمایند یک فایلی در اسناد مناقصه می باشد که از جهاتی شبیه به فهرست بهای موجود در کشور ما می باشد که در آن مقادیر آیتم ها و قیمت پیشنهادی لحاظ شده است و مخفف کلمه Bill of ًQuantites می باشد.

مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی به منظور شرکت در مناقصات بین المللی به چه ترتیب می باشد؟

مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی در ایران با توجه به بخشنامه هیات وزیران در موضوع حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بدین صورت است که هر میزان مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد ۹۸ درصد سفته و ۲ درصد وجه نقد نزد بانک عامل به عنوان وثیقه گذاشته میشود و ضمانت نامه ارزی توسط آن بانک صادر میشود که البته مراحل آن بسیار بیشتر از مواردی است که توضیح داده شد در صورت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

دستور العمل ها چه امتیازی در مناقصات بین المللی به خود اختصاص میدهند؟

یکی از مهمترین عوامل در کسب امتیازات فنی در مناقصه های بین المللی دارا بودن سیستم های مدیریتی پروژه است که معولا دربرگیرنده فرآیندها، رویه ها،  دستورالعمل های کاری و ساختارهای مرتبط با آنها می باشد و شرکت هایی که این قابلیت ها را دارا باشند، می توانند ضمن کسب امتیازات لازم، شانس موفقیت در مناقصه های بین المللی را نسبت به دیگر رقیبان خود افزایش دهند.

چه عواملی باعث اخذ بیشترین امتیاز فنی در مناقصات بین المللی می گردد؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش با کارشناسان با تجربه ما تماس حاصل فرمایید و از کمک آنها بهره مند شوید.

مهمترین عوامل موفقیت جهت برنده شدن در مناقصات بین المللی چیست؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش با کارشناسان با تجربه ما تماس حاصل فرمایید و از کمک آنها بهره مند شوید.

contact us
 
Share This