تماس باما : 88502800 021  ایمیل: info@DatisTender.com

جامعترین بانک اطلاعات مناقصات بین المللی پیمانکار آب، پیمانکار راه و ابنیه، مشاور راه، مشاور راه و ابنیه

معرفی فرآیند (Pre-Qualification Questionnaires (PQQs و Post Qualification و اینکه این روش‌ها در چه مواقعی در مناقصات بین المللی استفاده می شوند؟

 

• Pre-Qualification Questionnaires (PQQs):

✅همانطور که از معنی این فرآیند مشخص است یعنی پرسشنامه های پیش ارزیابی، که از این طریق قابلیت شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله مالی، فنی و حقوقی قبل از شروع مناقصه بررسی خواهد شد و تا حدود نسبتاً زیادی با فرمت و محتوای پرسشنامه‌های پیش ارزیابی در مناقصات داخلی متفاوت است.

◀️در موارد ذیل کارفرما با بانک فاینانس کننده پروژه (در صورت وجود) به این نتیجه می‌رسند که برگزاری پیش ارزیابی برای اجرای پروژه ضروری است و از طریق بررسی نتایج آن می توانند نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط اقدام کنند:
• کارهای بزرگ از لحاظ فنی و مالی
• اجرای پروژه از لحاظ پیچیدگی انجام کار و شرایط محیطی
• خدمات تخصصی
• نیاز به فن آوری‌های پیچیده و خاص
• کارهایی که نیاز به طراحی و تامین تجهیزات خاص دارند
• برای انجام پروژه ها با تیپ قراردادهای EPC و DB

• Post Qualification:

✅در تمامی مناقصات بین المللی که فاقد فرآیند پیش ارزیابی هستند ارزیابی پس از بازگشایی پاکت مالی صورت خواهد گرفت که به این نوع ارزیابی Post Qualification گفته می شود ولی با این تفاوت عمده که اسناد این مرحله همراه با پیشنهاد فنی و مالی در یک پاکت در بسته گذاشته و به کارفرما در موعد مقرر تحویل داده می‌شوند (مناقصات یک مرحله‌ای، یک پاکتی) و تنها اسناد ارزیابی شخص برنده بررسی خواهد شد.

داتیس مشاور مناقصات بین‌الملل

 

 

آماده برای همکاری با ما هستید؟
ما برگ شانس قطعی شما در بازارهای
بین المللی هستیم.

تماس با داتیس

  • آدرس:تهران.خیابان مطهری.خیابان کوه نور.کوچه سوم.پلاک۲۱٫واحد ۱
  • دفتر مرکزی : 02188502800
  • نمابر : 02188746134
  • info@datistender.com